Kayıt ve Şartlar
Ziyaret ettiğiniz bu web-sitesinin tarafınızca kullanılabilme şartlarını okumak için lütfen gerekli zamanı ayırınız. Web sitesinin tarafınızca kullanılması halinde okuduğunuz bu şartların tarafınızca tam ve eksiksiz okunduğu ile aynen kabul edildiği taahhüt edilmiştir. Bu web sitesi Medya Market Reklam Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. (kısaca İCRADANAL olarak anılacaktır) şirketinin teknolojisi ile internet ortamında hizmet satın alabilme servisinden faydalanabilmeniz için kurulmuştur. Okuyup kabul ettiğiniz bu şartlar sizin ve İCRADANAL şirketinin arasında yasal bir sözleşme niteliğindedir.

SÖZLEŞME NİTELİĞİNDE OLAN BU ŞARTLAR TARAFINIZCA KABUL EDİLMİYORSA WEB SİTESİNİN KULLANIMINI LÜTFEN ACİLEN DURDURUNUZ.

İcradanal Temsilcileri ve Özel Müşterileri

İcradanal hizmetleri, İcradanal Temsilcilerinden oluşan bir ağ vasıtasıyla satılmaktadır. Bu satışlardan ve ilgili tüm işlemlerden İcradanal Temsilcileri münhasıran sorumludur. İcradanal hizmetlerini satın almak için bir Temsilci olmanız gerekmemektedir; arzu ederseniz İcradanal sizi bir Temsilciye yönlendirecektir.  Temsilcilik ve İcradanal hizmetlerini satın almak hakkında sorularınız için İcradanal Hizmet Merkezi’yle temasa geçiniz.

İcradanal Özel Müşteri statüsünde bulunan bir kişi yalnızca kişisel kullanımı için ürün/hizmet satın alabilir, bu ürün ve hizmetleri üçüncü kişilere satamaz. İcradanal Özel Müşteri koşullarını öğrenmek için İcradanal Hizmet Merkezi’yle temasa geçiniz.

Sorumluluklar

İcradanal, web sitesi ile ilgi Hüküm ve Şartları, Gizlilik Politikası ve/veya yayınlanan diğer şartları, kuralları, sözleşmeleri, koşulları istediği zaman değişiklik yapma hakkını saklı tutmuştur. 
Web sitesinde bulunan bilgiler zaman zaman güncelleştirilecektir.  Şirketimiz yalnızca bu site aracılığı ile hizmet satın alma işlemlerinizi kolaylaştırmak amacı ile hizmet vermektedir. Bu site aracılığı ile hizmet satın almanız halinde okuduğunuz şartlarla bağlı olduğunuz tarafınızca kabul ve taahhüt edilir.

İcradanal tarafından işletilen bir web sitesinin kullanımından veya yanlış kullanılmasından kaynaklanan direkt, dolaylı, özel, önemli veya tesadüfi herhangi bir hasardan dolayı İcradanal sorumlu değildir.

Yasal Olmayan ve Yasaklanmış Kullanım

Yayınlanan ve tarafınızca okunarak kabul edilen şartların dışında web sitesinin kullanımı yasal olmayıp, yasalara aykırıdır. 

Bültenler ve e-postalar
İcradanal olarak sizlere daha iyi hizmet verebilmek amacıyla bazı kişisel bilgilerinizi (isim, e-posta vb.) sizlerden talep etmekteyiz.

İcradanal veritabanında toplanan bu bilgiler, dönemsel kampanya çalışmaları, müşteri profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen e-postaların iletilmemesine yönelik müşteri "sınıflandırma” çalışmalarında sadece İcradanal bünyesinde kullanılmaktadır 

İcradanal, üyelik formlarından topladığı bilgileri, söz konusu üyenin haberi ya da aksi bir talimatı olmaksızın, üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmamakta ve de satmamaktadır.
İcradanal, e-posta adresleri ve üyelik formlarında istediği kişisel bilgilerin haricinde site kullanımı sırasında izlediği, ziyaretçi hareket ve tercihlerini analiz ederek yorumlamaktadır. 

Müşteri bilgileri, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir. Müşterinin sisteme girdiği tüm bilgilere sadece Müşteri ulaşabilmekte ve bu bilgileri sadece Müşteri değiştirebilmektedir. Bir başkasının bu bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir.


Herhangi bir zamanda  günlük email gönderim listemizden çıkmak isterseniz, gönderdiğimiz  emaillerin alt kısmında bulunan “E-bulten listemizden çıkmak için lütfen tıklayınız” linkine tıklayarak e-bulten üyeliğinden tek tıkla , kolayca çıkabilirsiniz.

Yaş ve Sorumluluk

Bu web sitesini kullanmakla, yeterli yasal yaşa sahip olduğunuzu, sözleşme yapabilme kabiliyetine haiz olduğunuzu ve bağlayıcı yasal sorumluluklar altına girebilme yeterliliğiniz bulunduğunu kabul ve taahhüt etmektesiniz.  Bu siteyi kullanmakla kullanım sonucu finansal ve sair açılardan sorumlu olduğunuzu bilip kabul etmekte ve verdiğiniz bilgilerin doğruluğunu teyit etmektesiniz. Bu sebeple web sitesinin kullanıldığı ve sipariş ve satış işlemlerinin yapıldığı sırada, kayıt formunuzda/verdiğiniz bilgilerde yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu durumlarda, özellikle Şirketimiz ile imzalanacak Temsilci ve Özel Müşteri sözleşmeleri esnasında ve sonrasında, bilginin hatalı veya noksan olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumluluk tarafınıza aittir. Bu hallerde Şirketimizin, tek taraflı olarak hizmetinizi ve/veya üyelik sözleşmesini feshetme ve/veya iptal etme hakkı olduğu gibi, ödenmiş olan ürün satış bedeli ve depozit bedeli ile kalan ödemeler, cayma tazminatı olarak Şirketimize ait olacak ve tarafınıza iade edilmeyecektir. Şirketimiz tarafınıza ana bilgilerinizin özenle korunmasını tavsiye etmektedir.

Diğer Web Siteleriyle Bağlantılar

İcradanal web sitesinden üçüncü şahışlara ait sitelere ve/veya üçüncü şahılara ait web sitelerinden İcradanal web sitesine yönlendirme yapılabilir. Ancak, önerilen sitelerin verdiği hizmetlerin kontrolü tarafımızca yapılmadığı gibi hiçbir sorumlulukta tarafımıza ait değildir.

Kullanım ve Telif Hakları

İşbu web sitesinden verilen servislerin ve yazılımların telif hakkı İcradanal’ya aittir ve bu web sitesinin içerdiği tüm bilgiler, yazılı metinler, grafikler, imajlar, ticari isimler düzenlemeler, sanatsal çalışmalar, bilgisayar kodu telif hakları, fikri haklar hukuku ve yasalar tarafından korunmaktadır. Bu sitede yayınlanan bilgileri değiştirmek, yaymak, çoğaltmak, transfer etmek, taklit etmek yasak olup, aksi davranışlar hakkında yasal işlemler gerçekleştirilecektir. İcradanal internet sitelerinde yer alan tescilli markaları, ticari isimleri, hizmet markaları ve logoları Medya Market Reklam Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti..’nin tescili altındadır.

Sorumluluktan Muaf Olunan Diğer Haller

İcradanal web sitesinin güvenliği ile ilgili gerekli önlemleri alacaktır. Ancak mevcut teknoloji sebebi ile, kullanıcılara açık olarak kurulan iş bu web sitesi hakkında kullanımdan doğan hiç bir kayıp ve zararla ilgili şirketimizin taahhüt ettiği hiç bir garanti mevcut değildir ve işbu web sitesinin kullanılması ile internet ortamındaki bilgilerin 3.kişilerin eline geçmesini engelleme konusunda şirketin tam güvence sağlayamadığını bildiğinizi kabul etmiş olmaktasınız.

Şahsi bilgilerinizi, internet ortamına aktardığınız sırada, bu bilgilerin buna hakkı olmayan 3.şahısların eline geçmesinden, web sitesinin kullanımı esnasında virüs ve zararlı dış etkenlere maruz kalmanızdan, internet yolu ile gerçekleştirilen dolandırıcılık, hırsızlık vb. durumlarla karşılaşmanızdan doğabilecek zararlardan İcradanal sorumlu değildir.  

İcradanal, herhangi bir zamanda gerek gördüğü takdirde, sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı İcradanal’nın hiçbir sorumluluğu olmayacaktır. İcradanal web sitesinden verilen servis ve hizmetlerin her zaman ve her şart altında zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulacağını, servis kullanımından elde edilen sonuçların her zaman doğru ve güvenilir olacağını, servis kalitesinin herkesin beklentilerine cevap vereceğini taahhüt etmez.

Kural İhlali

Sitemizde bahsi geçen yaptırım ve uygulamaları, herhangi bir zaman ve herhangi birine karşı uygulamamız, bu kullanıcıları kurallarımızdan muaf hale getirmez ve bu durum yaptırım ve uygulamalardan feragat ettiğimiz anlamına gelmez.

Kullanma Şartlarındaki Değişiklikler

İcradanal a bu web sitesinin kullanılma şartlarını ve içeriğini hiç bir neden ve kişiye bağlı ve sorumlu olmaksızın dilediği periodlarda değiştirme hak ve yetkisine sahiptir. Bu hakların kullanımı herhangi bir onaya tabi olmadığı gibi daha evvel verilen hizmetler kişiler için kazanılmış hak doğurmayacaktır. Web sitesi ile ilgili yapılan değişiklikleri her zaman kontrol etmeniz gerekmektedir.

Genel Kurallar ve Şartlar

Bu web sitesinin kullanımından doğacak tüm hukuki ihtilaflar ve davalarda Türk hukuku uygulanacak olup, ihtilafların hallinde İstanbul Mahkeme ve İcra Daireleri tek yetkili kılınmıştır. Bu web sitesini kullanırken şirketimizle hiç bir akrabalığınız, ortaklığınız veya benzer sair bağlantılarınız bulunmadığını kabul ve taahhüt etmektesiniz.

Bu sözleşmeyle ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda öncelikle bu sözleşmedeki hükümler ve Temsilci / Özel Müşteri Sözleşmesi ve bu sözleşmelerde hüküm bulunmayan hallerde ise Türk Kanunları (TKHK, BK, TTK, HUMK, MK ve ilgili mevzuat) uygulanacaktır.

Gizlilik Politikası

Şirketimiz kişisel bilgilerinizi, bu web sitesinde işlemlerinizi kolaylaştırmak için rızanızla saklı tutmaktadır. Şirketimiz kişisel bilgilerinizin korunması için tüm dikkat ve özeni göstermektedir.

İcradanal, site üzerinden alınan kişisel bilgilerin toplanması, veri tabanında saklanması ve açığa çıkmasıyla ilgili olarak tamamen kişisel bilgilerin gizliliği prensibine bağlı kalacağını taahüt eder. Bu bilgiler, taleplerinizin gerçekleştirilmesi ve talep edilen hizmetin size ulaştırılması için kullanılmak üzere alınmaktadır.

Websitesi üzerinde paylaştığınız bilgilerin talep edilen yerlerde doğru, güncel ve eksiksiz bilgi olmasını ve bu bilgileri güncel halde tutmayı kabul etmektesiniz. Site veya diğer yollar vasıtasıyla hakkınızda toplamış olduğumuz bilgileri üçüncü şahıslara vaat edilen hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla gizlilik politikamız çerçevesinde temin edebiliriz.

Bu Gizlilik Politikası’ndaki herhangi bir değişiklik, ilgili bildirimin web sitesinde duyurulmasının ardından derhal yürürlüğe girecektir. Bu tür bir bildirimin sitede yayınlanmasının ardından websitesini ve/veya sunulan bilgileri kullanmanız halinde bu değişiklikleri kabul ettiğiniz varsayılacaktır. Gizlilik Politikasının en güncel halini bildiğinizden emin olmak için, bu gizlilik politikasını periyodik olarak gözden geçirmenizi tavsiye ederiz.

Fesih

İcradanal, dilediği zaman ve koşullarda işbu sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir.

Bilgilerin Korunması

Web sitemizi gezerken sizden topladığımız ya da formlar vasıtasıyla kendi rızanızla bırakmış olduğunuz bilgilerin korunması için özenle planlanmış güvenlik prosedürlerini yazılım ve sunucu temelinde almaya gayret ederiz. Çalışanlarımızı bu bilgilerin hassasiyeti konusunda gerekli eğitimden geçiririz.

KULLANICI’lara ve ÜYE’lere ait kişisel bilgiler, kanunla yetkili kılınan mercilerin talebi ve vaat edilen hizmetlerin yerine getirilmesi hali hariç olmak üzere gerçek ve tüzel üçüncü kişilere açıklanmayacaktır.

Web sitesi üzerinde, bilgilerin korunması için her türlü önlem alınmış olmasına rağmen, genel olarak internetteki hiçbir veri aktarımı %100 güvenli değildir. Bu nedenle, kullanıcı adı, şifre ve benzeri kişisel bilgileri 3.Kişilerle paylaşmayınız, yazılı olarak tutmayın, herhangi birine şifrenizi e-mail yolu ile bildirmeyin, toplum içinde şifrenizi girerken, kimsenin görmemesine özen gösterin.

Cookie’lerin Kullanımı

Web sitemizi tekrar ziyaret ettiğinizde sizi hatırlamak için kullanılan küçük dosyalara Cookie denmektedir. Cookie, depolanmış bilgilere ulaşımınızı ve siteye girişinizi sağlar. Aynı zamanda sitenin kullanıcılar tarafından nasıl kullanıldığı ile ilgili analiz yapılmasını sağlar. 3. parti Cookie’leri reklam verenlerin, kullanıcılar tarafından kaç kez tıklandığının ölçülmesini ve sitede ne sıklıkla reklam göründüğünün kontrol edilmesini sağlar.

Cookie’leri aktif veya pasif hale getirmeyi tercih edebilirsiniz. Cookie’leri pasif hale getirmeniz halinde sitenin tüm interaktif özelliklerinden faydalanamayabilirsiniz.Web Beacon’ların Kullanımı

Web sitemizde ve gönderdiğimiz e-postalarda Web Beacon denilen elektronik web işaretçisi imajlar kullanılıyor olabilir. Web Beacon’lar sayesinde sitemizi ziyaret eden, reklamlarımızı gören ya da e-posta gönderilerimizi açan kullanıcıların bu aktivitelerini takip etmeye çalışırız.

Sadece e-posta gönderileri için bunu engellemek isteyebilirsiniz. Bu durumda e-posta okuyucunuzda, gelen e-postalardaki imajların görüntülenme özelliğini kapatınız ya da kapalıysa açmayınız. Tazminat Kullanıcı ,aşağıda sayılan eylemleri nedeniyle doğacak zararı tazmin etmekle yükümlüdür.


Kullanıcı ayrıca  Site’yi kullanırken Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka ve Patent Haklarının Korunması ile ilgili kanun hükmünde kararnameler ve yasal düzenlemeler, halihazırda yürürlükte olan ilgili her türlü mevzuat hükümleri ile ileride yürürlüğe girecek olan mevzuata ve İcradanal ’nın siteye ilişkin olarak yayımlayacağı bildirimlere uymayı kabul eder. Bildirimlere ve yasalara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk Kullanıcı’ya aittir. Kullanıcı, bu sorumluluk kapsamında İcradanal’nın, İcraburada çalışanlarının ve 3.şahısların uğrayacağı zararı tazmin etmekle yükümlüdür. İptal ve iade Şartları 

İcradanal 'da kısıtlı olarak sitede ihale dökümanlarını ana hatlarıyla inceleyebilmektedir.Bu şekilde  İcradanal ın ne olduğu, sunulan hizmetin hangi bileşenlerden oluştuğu ve sistemin işleyişi hakkında kullanıcının bilgi sahibi olması için açılmıştır İcradanal 'dan üyelik paketi satın almaya karar vermiş olan kullanıcılar, sunulan hizmeti ve bu hizmeti oluşturan bileşenlerin ne olduğunu anlamış,örnek ihale dökümanları detayında ise ihale detaylarını da görebilmiştir.Bu üyelik paketlerimizi ve sistemimizi beğenmiş demektir İcradanal 'dan yapılan alışveriş tamamen kullanıcının bilinci dahilinde gerçekleşen bir eylemdir. Bu nedenle satın alınan üyelik paketlerin iadesi söz konusu değildir.

Ödeme(Alış-veriş) güvenliği 

Ödeme sayfasında istenen kredi kartı bilgileriniz, siteden alışveriş yapan siz değerli müşterilerimizin güvenliğini en üst seviyede tutmak amacıyla hiçbir şekilde İcradanal veya ona hizmet veren şirketlerin sunucularında tutulmamaktadır.Bu şekilde ödemeye yönelik tüm işlemlerin İcradanal arayüzü üzerinden banka ve bilgisayarınız arasında gerçekleşmesi sağlanmaktadır.
Ayrıca İcradanal  da ‘’Secure Sockets Layer’’ (SSL) teknolojisi kullanılmaktadır.128 bit SSL sertifikamız sayesinde kişisel bilgileriniz şifrelendiğinden 3.şahısların ellerine geçmesi tamamı ile engellenmiştir.

Haftaiçi: 09.00-18.00 arası
Cumartesi:09.00-13.00 arası
Her türlü sorunuz için;
bilgi@icradanal.com veya
(0212) 272 10 91no’lu çağrı merkezinden bize ulaşabilirsiniz. 

Medya Market Reklam Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

Atakan Sokak No 4 K 5 D 36 Mecidiyeköy- İstanbul